VOCIARE Survey LT

Logo projeto VOCIARE EU VSE APAVLogo VOCIARE Survey LT

 

VOCIARE - survey

Sveikiname VOCIARE apklausoje apie praktinį Nusikaltimų aukų teisių direktyvos (Direktyva 2012/29/ES) taikymą!

Ši apklausa vykdoma VOCIARE projekto kontekste. VOCIARE projektas apima visą ES ir yra skirtas įvertinti praktinį Nusikaltimų aukų teisių direktyvos (Direktyva 2012/29/ES) įgyvendinimą. Projektą koordinuoja Victim Support Europe, projekto vadovaujantis partneris yra APAV, projektą ko-finansuoja Europos Sąjungos Justice programa. VOCIARE projekte bus parengtos 26 ataskaitos apie praktines nusikaltimų aukų galimybes pasinaudoti nusikaltimų aukų teisėmis, įtvirtintas teisiškai įpareigojančiame ES teisiniame dokumente.

Jūsų atsakymai į apklausos klausimus yra esminė mūsų tyrimų proceso dalis. Jūsų ekspertinė patirtis ir profesinis akiratis padės mums sukaupti neįkainojamas įžvalgas kokia yra nusikaltimų aukų dabartinė situacija Jūsų šalyje. Dar daugiau, Jūsų pateikta informacija gali padėti mums siekiant būtinų pokyčių, kad būtų išplėstos nusikaltimų aukų galimybės pasinaudoti jų teisėmis tiek nacionaliniame, tiek ES lygmenyse.

Mes maloniai prašome Jūsų atsakyti į šios apklausos klausimus atsižvelgiant į Jūsų kasdienę profesinę patirtį, taip pat į tai, kaip Jūs vertinate Direktyvoje įtvirtintų nusikaltimų aukų teisių įgyvendinimą praktikoje nusikaltimų aukų, su kuriomis Jūs susidūrėte profesinėje veikloje, atžvilgiu.

Dauguma klausimų numato atsakymo variantą „neturiu atsakymo“, šiuo atsakymo variantu galite pasinaudoti, jei Jūsų profesinė patirtis neleidžia duoti konkretaus atsakymo; vis dėlto prašome šį atsakymo variantą rinktis kuo rečiau, tik tais atvejais, kada Jūs iš tikrųjų negalite rasti klausimui aktualios informacijos. Prašome atsižvelgti į tai, kad pagal Direktyvos 2 str. vaikais nusikaltimų aukomis laikomi asmenys, kurie dar nėra sulaukę 18 metų amžiaus.

Apklausos metu sukaupti duomenys ir atsakymai bus saugomi APAV ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Bus užtikrintas informacijos apie Jus ir Jūsų atsakymų konfidencialumas. Mes nerenkame informacijos, kuri leistų Jus identifikuoti, tokios kaip Jūsų vardas, elektroninio pašto adresas ar IP adresas. Visi duomenys yra saugomi elektroniniu, slaptažodžiu apsaugotu, formatu. Siekiant padėti apsaugoti Jūsų konfidencialumą, neprivaloma pateikti informacijos, kuri leistų Jus identifikuoti.

Galiausiai, mes norime padėkoti Jums už Jūsų skirtą laiką ir bendradarbiavimą šiame tyrime. Jei turėtumėte klausimų ar norėtumėte pasidalinti savo nuomone apie apklausą, lauksime Jūsų laiško adresu Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.